Towarzystwo Przyjaciół DzieciOddział Okręgowy w Koszalinie

100 lat pomagamy dzieciom!
KRS 0000304626
wpłać

Dla Maluchów w Oparznie i Kluczkowie

Informujemy mieszkańców Gminy Świdwin o trwającej rekrutacji do Żłobków Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Oparznie i Kluczkowie.

Realizujemy projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Dla Maluchów w Oparznie i Kluczkowie".
Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej mieszkanek/ńców gminy wiejskiej Świdwin
dzięki umożliwieniu godzenia życia zawodowego i rodzinnego poprzez utworzenie nowych placówek opieki nad dzieckiem.
Rekrutacja dla dzieci w wieku od 1-3 lat trwa cały rok.
Zapraszamy!!!

Bez%A0tytułu.jpg


Żłobki "Dla Maluchów" w Oparznie i Kluczkowie


Utworzenie żłobków w Oparznie i Kluczkowie przyczynia się do wzrostu aktywności zawodowej minimum 20 mieszkańców gminy wiejskiej Świdwin, dzieki umozliwieniu godzenia życia zawodowego i rodzinnego poprzez utworzenie nowych placówek opieki nad dzieckiem do lat 3,  a także zapewnienie ich funkcjonowania przez 24 miesiące w terminie realizacji projektu: 1.10.2018 do 31.12.2020, co jest spójne z celem szczegółowym RPO WZ 2014-2020 osi prior. IV Dział 6.6 oraz programami krajowymi:
Strategią Europa 2020 r. w zakresie rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu - gospodarki charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójnośc gospodarczą, społeczną i terytorialną.
Strategią rozwoju kraju do 2020 - II.4.1. Zwiększanie aktywności zawodowej - wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie polityki prorodzinnej elastyczne formy zatrudnienia, różne formy opieki nad dzieckiem, jak i z dokumentacją regionalną. 
Strategią rozwoju Gminy Świdwin na lata 2014-2022 z perspektywą na lata 2023-2027 w akcie tworzenia miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3, jako działań wspomagających wzrost aktywności zawodowej. 

Cele szczegółowe projektu:
Wzrost potencjału wnioskodawcy do zapewnienia opieki instytucjonalnej w ramach miejsc dla dzieci do lat 3 w dwóch miejscowościach na terenie gminy wiejskiej Świdwin poprzez prace adaptacyjne, wyposazenie placówki i zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w terminie 1.10.2018 - 31.12.2018.
Zadanie projektowe dotyczą prac adaptacyjnych i związanych z doposażeniem placówek w terminie trwania projektu w celu spełnienia wszelkich wymogów oraz zapewnienie bieżącego funkcjonowania żłobków przez 24 miesiące. 
Rezultatami produktu jest liczba utworzonych szesnastu miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3,
6 miejsc pracy dla osób bezrobotnych lub biernych zawodowo,
20 miejsc dla osób opiekujących się opiekujacych się dziećmi  w wieku do lat 3, objętych wsparcie w realizowanym programie, 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie

Marszałka Józefa Piłsudskiego 11-15, 75-501 Koszalin
Tel./fax: 94 342 56 27, tel.: 94 342 36 16
Numer konta: 25 1240 3653 1111 0000 4188 3370
napisz do nas
© Towarzystwo Przyjaciół Dzieci O/O w Koszalinie. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk